tu jesteś: Start » Serwis » Regulamin Centrum Testowego

Regulamin Centrum Testowego

SCOTT

 1. 1. Centrum Testowe Rowerów SCOTT ułatwia właściwy wybór roweru: typu, systemu zawieszenia i wielkości ramy.

 2. 2. Rower testowy może wypożyczyć osoba pełnoletnia, legitymująca się dowodem osobistym oraz drugim dokumentem: prawo jazdy lub paszport.

 3. 3. Przed testem należy zarezerwować typ i rozmiar roweru oraz termin testu.
  Rezerwacji można dokonać:
  • telefonicznie: 012 267 66 80
  • e-mailem: sklep@windsport.pl
  • osobiście: w sklepie WINDSPORT przy ul. Zakopiańskiej 56A

 4. 4. Do testów udostępniane są tylko wybrane modele rowerów SCOTT.

 5. 5. Wydanie roweru do testu poprzedza spisanie umowy najmu z załączoną specyfikacją roweru.

 6. 6. Osoba wypożyczająca rower musi wpłacić gotówką kaucję w wysokości 80% ceny detalicznej roweru.

 7. 7. Cena wypożyczenia roweru do testów wynosi:
  • 100,00 zł brutto dla rowerów z ceną do 6000,00 zł
  • 150,00 zł brutto dla rowerów z ceną powyżej 6000,00 zł
  za każdą rozpoczętą dobę (maksymalny czas testowania wynosi 3 doby).

 8. 8. Jeżeli w ciągu 30 dni od daty testu klient zakupi w sklepach WINDSPORT rower SCOTT za cenę wyższą lub równą cenie roweru testowanego to zostaną Mu zwrócone koszty testowania za 1 dobę.

 9. 9. Zasady testowania rowerów:
  • rower testowy wydawany klientowi ma wykonany przegląd techniczny
  • w rowerze testowym (w związku z różnymi systemami pedałów) będzie zamontowany SDP lub pedały platformowe (do wyboru przez klienta)
  • zaleca się jazdę na rowerze testowym w kasku
  • rowerem testowym nie wolno brać udziału w zawodach rowerowych
  • wszelkie problemy techniczne i uszkodzenia muszą być niezwłocznie zgłoszone w punkcie wypożyczenia roweru
  • w okresie wypożyczenia rower może być naprawiany i serwisowany jedynie w serwisach WINDSPORT
  • klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w rowerze od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu w Centrum. Ewentualne szkody zostaną wycenione przez pracownika serwisu na podstawie cen detalicznych w sklepie WINDSPORT i potrącone z kaucji przy jej zwrocie.
  • w przypadku utraty roweru kaucja stanowi 100 % kwoty należnej firmie WINDSPORT Sp. J.

 10. 10. Klient wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec firmy WINDSPORT Sp. J. z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z roweru testowego.

 11. 11. Do wszystkich spraw nie ujętych w regulaminie i umowie użyczenia stosuje się przepisy Prawa o Ruchu Drogowym i Kodeksu Cywilnego.

 12. 12. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z powyższym regulaminem będą rozpatrywane w Sądzie właściwym dla siedziby firmy WINDSPORT Sp. J.