Oświetlenie rowerowe – przepisy dotyczące obowiązku posiadania lampek rowerowych.

Mimo, że ciągle piękne i słoneczne (miejmy nadzieję, że jak najdłużej) to jednak już coraz krótsze. Wrześniowe dni kończą się szybciej z każdą kolejną zmianą daty w kalendarzu. Niby nic w tym dziwnego, bo taki mamy klimat, a historia niezmiennie powtarza się co rok. Wielu rowerzystów niestety jednak zapomina (wzorem słynnych turystów z Warszawy), że po zmroku robi się ciemno, a to że oni widzą co się dzieje na drodze czy na ścieżce rowerowej, nie oznacza, że w takim samym stopniu są widziani przez innych uczestników ruchu.

Oświetlenie rowerowe – przepisy prawa polskiego.

Aktualne przepisy dotyczące obowiązkowego wyposażenia roweru zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu z 6.06.2013 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia, Dz. Ustaw 2013 poz. 951.

Czytamy w nim, że:

 • 53. 1. Rower oraz wózek rowerowy powinny być wyposażone:
 1. z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
 2. z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej.
 • 56. 1. Światła […] powinny odpowiadać następującym warunkom:
 1. światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m; w przypadku roweru i wózka rowerowego dopuszcza się migające światła pozycyjne;
 2. powinny być umieszczone nie wyżej niż 900 mm i nie niżej niż 350 mm od powierzchni jezdni, a w przypadku roweru i wózka rowerowego nie wyżej niż 1500 mm i nie niżej niż 250 mm od powierzchni jezdni; […]
 3. światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a światła białe (żółte selektywne) – z tyłu.

Lampki rowerowe – zawsze czy tylko po zmroku?

Jeśli kwestię rodzaju oświetlenia rowerowego mamy omówioną powstaje następna, a mianowicie czy z lampkami rowerowymi musimy jeździć zawsze czy tylko po zmroku? Jeśli nie tylko to kiedy jeszcze?

Ten problem tłumaczy inny punkt rozporządzenia, który mówi, że:

 • 53. 1a. Dopuszcza się, aby światła pozycyjne roweru i wózka rowerowego […] były zdemontowane, jeżeli kierujący tym pojazdem nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy.

Z definicji wynika, że rowerzysta nie jest zobowiązany, ponieważ jak tłumaczy to ustawa Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 30 sierpnia 2012:

Art. 51.

 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.

ALE (jak podaje ustęp 6 tej samej ustawy):

 1. Przepisów […] nie stosuje się do kierującego pojazdem, który nie jest wyposażony w światła mijania, drogowe lub światła do jazdy dziennej. Kierujący takim pojazdem w czasie od zmierzchu do świtu lub w tunelu jest obowiązany używać świateł stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu.

Rower nie jest pojazdem wyposażonym w światła mijania, drogowe, ani przeznaczone do jazdy dziennej. Zatem, w myśl ustawy, oświetlenie rowerowe powinno być włączone w nocy i podczas jazdy w tunelu oraz w czasie złych warunków atmosferycznych, o czym mówi artykuł 30 cytowanej wcześniej ustawy. Czytamy w nim, że:

Art. 30. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto:

[…]

2) kierujący innym pojazdem [niż pojazd silnikowy] jest obowiązany:

 1. a) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony,
 2. b) korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu.

I to tak naprawdę wszystko w kwestii oświetlenia rowerowego. Cytowane zapisy można w zasadzie streścić do krótkiego stwierdzenia, mówiącego, że poruszając się na rowerze wyłącznie w dzień, przy dobrej przejrzystości powietrza nie musimy pamiętać o lampkach rowerowych. Dobrze jednak zawsze mieć je przy sobie, ponieważ po zmroku i w czasie złych warunków atmosferycznych są obowiązkowe.

Warto też dodać, że za jazdę rowerem w nocy (nawet dobrze oświetlonymi ulicami w miastach) bez oświetlenia grozi nam mandat w wysokości 50 złotych za brak każdej lampki.

Skoro wiemy już kiedy trzeba używać oświetlenia rowerowego teraz należałoby wybrać to najlepsze. Jakie więc lampki rowerowe kupić? O tym w następnym wpisie.

KONTAKT

Sklep rowerowy | Sklep narciarski | Serwis narciarski | Bootfitting - dopasowanie butów narciarskich | 
Sklep rowerowy | Serwis rowerowy | Bike fitting
Facebook